Dlaczego w Kościele modlimy się wstawienniczo jeden za drugiego? Bo Pan Jezus powiedział: “Gdzie są dwaj lub trzej zebrani są w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20).  Ta obietnica pozwala nam z pokorą wstawiać się za potrzebującymi, powierzając Panu ich osobiste intencje.
 
Proponowana przez naszą wspólnotę modlitwa wstawiennicza odbywa się w małym gronie wcześniej przygotowanych do takiej posługi osób wraz z obecnym kapłanem. Osoba, która prosi o modlitwę przychodzi z konkretną intencją.
 
Jako osoby posługujące modlitwą wstawienniczą, pragniemy zapewnić o całkowitej dyskrecji zarówno co do intencji, jak i przebiegu modlitwy.