Czym jest mała grupa?

  • Jest miejscem szczególnego poznawania siebie nawzajem, budowania relacji zaufania i towarzyszenia sobie w życiu.
  • Jest miejscem dawania świadectwa o Jezusie.
  • Jest szkołą modlitwy wspólnotowej, jej prowadzenia.
  • Jest pierwszym miejscem angażowania się w posługi we wspólnocie, jest miejscem rozeznawania charyzmatów (badania owoców).
  • Jest miejscem zadawania pytań i towarzyszenia sobie w poszukiwaniu odpowiedzi.

Jeżeli spotkanie małej grupy odbywa się w domu to grupa przyciąga domowników, modli się za dom, przynosi Bożą obecność i błogosławieństwo ale przede wszystkim stwarza szczególną przestrzeń do poznawania siebie nawzajem, budowania relacji i towarzyszenia sobie.