• Codzienne rozważanie Słowa Bożego jest indywidualne w rozumieniu, że każdy z nas dostosowuje metodę, dynamikę i narzędzia (np. komentarze) do siebie samego, do swoich możliwości i dyspozycji serca.
  • Chcemy się wzajemnie inspirować i zachęcać do codziennego rozważania Słowa Bożego (np. poprzez dzielenie się i świadectwo w małej grupie lub zobowiązanie w ramach przymierza)