Wizja wspólnoty

Przebudzenie całych wspólnot parafialnych do życia w zażyłej relacji z Jezusem i owocowania mocą Ducha Świętego

 

Misja wspólnoty

Wzajemne towarzyszenie sobie w stawaniu się świadomymi uczniami Jezusa