1. Postanowienia ogólne

 

 1. Każdy darczyńca przed rozpoczęciem korzystania z platformy zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji.
 2. Darowizny realizowane przy pomocy platformy przekazywane są na rzecz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Radzionkowie na cele wsparcia Wspólnoty Dorosłych działającej przy parafii realizującej w szczególności dzieła ewangelizacyjne.

  

2. Warunki korzystania z platformy

 

 1. W celu prawidłowego korzystania przez darczyńców z platformy niezbędne jest łącznie:
  • połączenie z siecią Internet przeglądarką wspierającą pliki cookies oraz technologie użyte na stronie internetowej wspolnotadoroslych.pl;
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Administrator informuje, że korzystanie z platformy wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania przez osoby trzecie, wyłudzenia haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad tożsamością darczyńcy. Jednocześnie Administrator informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.
 3. Administrator świadczy na podstawie niniejszego Regulaminu na rzecz Darczyńców usługę umożliwiającą, za pośrednictwem operatorów płatności elektronicznych, przekazywanie darowizn.
 4. Administrator nie pobiera od darczyńców żadnej prowizji ani innych dodatkowych opłat od wpłat darowizn.
 5. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Salus z siedziną w Radzionkowie.
 6. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 7. W sprawach związanych z danymi darczyńcy, w tym realizacji swoich praw, proszę się kontaktować pod adresem e-mail: kontakt@wspolnotadoroslych.pl
 8. Każdemu darczyńcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem płatnością.
 9. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@wspolnotadoroslych.pl
 10. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie platformy płatności elektronicznej.