Biblia

20,00 50,00 

Za każdą wydrukowaną literą stoi żywy Bóg. Czytać Słowo Boże, to nie tylko dowiadywać się prawdy o Bogu, ale wejść z Nim w intymną relację i pozwolić Mu się prowadzić każdego dnia.

Biblia rozdawana jest na każdym naszym Kursie Alpha, rozdawaliśmy Biblię w areszcie śledczym i przy okazjonalnej ewangelizacji.