Oto są Święta Paschalne!

Święta Paschalne to przejście z niewoli do wolności, ze śmierci do życia. Ten czas domaga się zostawienia tego, co stare i przyjęcia nowej, niewyobrażalnej perspektywy zmartwychwstania w Jezusie. Życzmy sobie, aby eksplodowało w nas życie. Lęk niech ustąpi niewysłowionej radości. Niech Zmartwychwstanie Jezusa rozrywa kajdany zniewolenia i usuwa wszystko to, co odciąga nas od Prawdy. Niech już na stałe zagości w każdym z nas doświadczenie miłosierdzia i przekonanie o tym, że miłosierdzie jest dla każdego, że jest za darmo i że z woli Boga każdy jest godzien.