Alpha w więzieniu – świadectwo i konferencja o głoszeniu Ewangelii każdemu

Krzysztof spędził 40 lat w więzieniu, był skazany m.in za próbę zabójstwa a dziś opowiada jak Bóg podarował mu nowe życie. Jest to także opowieść o owocach ewangelizacji w więzieniach na przykładzie kursu Alpha.