O modlitwie wstawienniczej mówi ks. Grzegorz Strzelczyk