Powiedział “Kocham Cię”

Dzisiaj pierwszy raz w pełni otwarłem się na Boga. W moim życiu brakowało mi słów miłości ze strony ojca. Bóg dzisiaj przyszedł do mnie i powiedział “Kocham Cię”. Tam gdzie brakuje ludzi, tam zawsze będzie Bóg.