Słowa z dnia 29 października 2013

Słowa Pana Jezusa skierowane do członków Wspólnoty Dorosłych dnia 29 października 2013:

Drogie dzieci. Pragnę dziś otwierać wasze serca i wlewać w nie w obfitości Moją miłość. Pragnę przychodzić do was. Jestem Dawcą hojnym, pamiętajcie o tym. Stoję dzisiaj przed wami z ranami otwartymi, z otwartym sercem. Z Mojego serca wypływa zdrój miłosierdzia Mego. Moja krew będzie dawać wam nowe życie. Otwórzcie rany waszych serc; Moja krew będzie przez nie przepływała i oczyszczała je.

Nie lękaj się, otwórz się. Pragnę Cię na nowo narodzić. Potrzebuję twojej woli i przełamania Twojego oporu. Nigdy o tobie nie zapomnę i z utęsknieniem oczekuję twojej osoby. Chcę cię na nowo posłać.

Ja jestem dobrym Pasterzem. Znam Swoje owce. Wszystko, co moje do nich należy.

Amen.

Obrazy towarzyszące słowom poznania:

1. Obraz dolin. Bóg mówi, że jesteśmy w tej bezpiecznej dolinie i mamy oddać się Mu w całości, bez lęku.

2. Obraz rany Serca Jezusowego z obficie wypływającą krwią. Jezus podchodzi do każdego z nas, dotyka serc i swoimi rękami rozszerza rany naszych serc, by przetoczyć przez przez nie własną Krew; wlać w nie łaski; dać nam nowe życie.